novosti : šta je KOLO : šta KOLO radi : ko je KOLO : kontaktirajte KOLO :

Kontaktirajte KOLO
Kolo
599 Borebank St. Winnipeg, MB R3N 1E8 Canada
email: info@kolo-winnipeg.ca
Koreograf foklorne groupe
email: dance@kolo-winnipeg.ca
Sportski koordinator
email: sport@kolo-winnipeg.ca